Gwarancja i serwis

Autoryzowany serwis maszyn marki Janome to gwarancja kompleksowej obsługi, dbania o każdy szczegół - od porady ekspertów po profesjonalne naprawy. Powierzając nam swoją maszynę masz pewność, że jest w najlepszych rękach.

Autoryzowany serwis maszyn do szycia, owerloków i hafciarek Janome zawsze do Twojej dyspozycji

Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz naprawy maszyny, czy tylko porady. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji - koordynator serwisu, mechanicy i dobrze wyposażony magazyn oryginalnych części Janome. Nasi mechanicy zapewniają szybkie i profesjonalne usunięcie usterki w Twojej maszynie do szycia, owerloku lub hafciarce Janome, dzięki czemu będziesz mogła / mógł dalej rozwijać swoją szyciową pasję. Co bardzo istotne każda maszyna Janome, zanim opuści nasz serwis wykonuje test serwisowy na różnych materiałach. Dzięki temu my i Ty mamy pewność, że maszyna szyje lub haftuje prawidłowo. Dodatkowo do maszyn dodajemy informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

Umów wizytę swojej maszyny Janome w naszym serwisie online

Korzystając z formularza rejestracyjnego online możesz szybko, wygodnie i o każdej porze umówić wizytę Twojej maszyny w naszym serwisie. Niezależnie od tego czy chcesz wykonać tylko usługę czyszczenia i oliwienia maszyny, czy Twoja maszyna plącze nici w czasie szycia lub hafciarka brzydko haftuje. Wypełniając formularz zgłoszeniowy online otrzymujemy pełne informacje o Twojej maszynie i możemy szybko zamówić kuriera, po odbiór Twojej maszyny i zarezerwować dla niej termin w naszym serwisie.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne maszyn Janome

Serwis maszyn Janome oferuje swoje usługi nie tylko w czasie trwania gwarancji, ale również po jej zakończeniu. Nie musisz więc szukać nowego serwisu i mechanika, nawet po skończonej gwarancji w razie potrzeby możesz nadal korzystać z naszych usług.Cztery okresy gwarancyjne na maszyny marki Janome

Standardowy czas trwania gwarancji na maszyny do szycia, owerloki i hafciarki marki Janome wynosi 36 miesięcy (3 lata) od daty zakupu urządzenia. Jednak w wielu przypadkach użytkownik ma możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lub nawet 6 lat.

Maszyny do szycia seria Juno by Janome 3 lata gwarancji

3 lata gwarancji na maszyny do szycia z serii Juno by Janome

Maszyny należące do serii Juno by Janome znajdziesz pod tym linkiem - maszyny seria Juno

Maszyny do szycia Janome seria standard 5 lat gwarancji

5 lat gwarancji na maszyny do szycia, owerloki i hafciarki Janome

Warunkiem uzyskania 5 letniej gwarancji jest przeprowadzenie płatnego przeglądu w autoryzowanym serwisie pomiędzy 24 a 36 miesiącem, licząc od daty zakupu.
Maszyny do szycia z serii standard znajdziesz pod tym linkiem - maszyny Janome seria standard

Maszyny do szycia Janome seria Heavy Duty 6 lat gwarancji

6 lat gwarancji na maszyny do szycia i owerloki Janome z serii heavy duty

Warunkiem uzyskania 6 letniej gwarancji jest przeprowadzenie płatnego przeglądu w autoryzowanym serwisie, pomiędzy 24 a 36 miesiącem, licząc od daty zakupu..
Wszystkie maszyny Janome z serii Heavy Duty znajdziesz pod tym linkiem - maszyny Janome seria HD

Hafciarki wieloigłowe Janome do 3 lat gwarancji

3 lata gwarancji na hafciarki wieloigłowe Janome MB-4S i MB-7

Warunkiem uzyskania 3 letniej gwarancji jest przeprowadzenie płatnego przeglądu w autoryzowanym serwisie w terminie pomiędzy 10 a 12 miesiącem od daty zakupu. Skutkuje on wydłużeniem gwarancji o kolejne 12 miesięcy i pozwala w przyszłości na wykonanie ponownego przedłużenia terminu gwarancji.
Hafciarki Janome MB-4S i MB-7 są dostępne pod tym linkiem - hafciarki wieloigłowe Janome


Ogólne warunki gwarancyjne na maszyny do szycia, owerloki, covery, coverloki, hafciarki i maszyno-hafciarki Janome

1. Gwarantem urządzeń Janome w Polsce jest ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 75.
Obsługę zgłoszeń gwarancyjnych na terenie Polski świadczy firma ETI Sp. z o.o Sp. K. Siedziba serwisu mieści się na ul. Poznańskiej 75, 60-185 Skórzewo.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancję stosuje się po przedstawieniu przez Klienta w autoryzowanym serwisie: - czytelnie i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej - ważnego dowodu zakupu - wadliwego produktu ETI odmówi wykonania naprawy jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, zamazania lub niezgodność danych zawartych w dokumentach i na produkcie. Odmowa naprawy gwarancyjnej nastąpi również w przypadku stwierdzenia naprawy przez osoby nieuprawnione.

4. Czas trwania opieki gwarancyjnej wynosi standardowo 36 miesięcy (3 lata) od daty zakupu urządzenia. 
Użytkownik ma możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lub nawet 6 lat w zależności od modelu maszyny. Szczegółowe warunki wydłużenia gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej zakupionej maszyny, a także w linkach dostępnych w punkcie 5.

5. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z gwarancji jest Karta Gwarancyjna, którą Klient otrzymuje w momencie zakupu towaru. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

Karty gwarancyjna Janome:

6. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę od daty sprzedaży przez okres gwarancji (z wyłączeniem wad określonych w pkt.8). Usterki ujawnione w tym okresie będą usunięte w najkrótszym możliwym terminie.

7. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie istotnej wady jest niemożliwe.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania płynem, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, niewłaściwa obsługa oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem. Zakres gwarancji nie obejmuje również czynności wynikających z normalnej obsługi eksploatacyjnej np. podłączenie maszyny, regulacja naprężeń, czynności konserwacyjne, czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, paski, igły, bębenki, noże, szczotki w silniku, rozruszniki itp.). Gwarancja nie obejmuje również uszkodzenia powstałego na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu. Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych mechanicznie (obudowa maszyny, bębenki, płytki ściegowe, chwytacze, transportery, itp.).
Czynności niepodlegające gwarancji mogą być wykonane na koszt klienta.

9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona będzie wydarzeniami wyższego rzędu np. wojny, niepokoje społeczne, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.

10. W przypadku korzystania z usługi „door to door” maszynę należy przygotować do odbioru przez kuriera. Najlepiej zapakować w oryginalne opakowanie - karton i styropian zabezpieczający. Firma ETI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem urządzenia. W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis, że usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usług i materiałów według cennika gwaranta.

11. Informacja serwisowa:
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00
ul. Poznańska 75, 60-185 Skórzewo
e-mail: serwis@sprawnamaszyna.pl
Internetowy system zgłoszeń serwisowych: www.sprawnamaszyna.pl
Infolinia: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 16:00
Tel. 61/86 38 735

12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: 60-169 Poznań, ul. Grunwaldzka 400. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usługi serwisowej oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do poprawiania ich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Infolinia serwisowa

tel. 61 86 38 735 - w godzinach 10:00-16:00, e-mial: serwis@sprawnamaszyna.pl

Infolinia produktowa

tel. 798 70 92 44 - w godzinach 8:00-16:00, e-mial: info@janome.pl